Telekalakítás (Megosztás, összevonás, telekhatár rendezés)

Abban az esetben ha a tulajdonos célja a földrészlet(ek) határvonalának bármilyen kismértékű módosítása, abban az esetben telekalakítási változási dokumentációról beszélünk. Ennek a változásnak több fajtája létezik, annak függvényében, hogy mi a telekalakítás célja. Alapvető követelmény, hogy telekalakítással csak azonos fekvésben lévő ingatlanok határvonalát lehet módosítani. Ami fontos hogy megelőzze a változási vázrajz elkészítését az a kívánt változás illetékes építési hatósággal történő egyeztetése, hogy az elkészült dokumentáció megfeleljen a rendezési tervben foglaltaknak. Összevonás esetében az esetlegesen eltérő övezeti besorolást kell leegyeztetni. Fontos, hogy az összevonásra kerülő ingatlanok azonos övezeti besorolásban legyenek. Megosztás, és telekalakítás esetében több kritériumnak kell hogy megfeleljen a változás utáni állapot. Ilyenek például a kialakítható legkisebb telekméret, beépítési százalék, legkisebb telekszélesség stb.