Használati megosztás

Ezt a változási vázrajzot abban az esetben szokták kérni a tulajdonosok, hogyha nem tudják (például az építési hatósági előírások nem teszik lehetővé- minimális telekméret, minimális utcafront szélesség, maximális beépíthetőségi százalék stb.), vagy valamilyen okból kifolyólag nem akarják a közös tulajdonú ingatlan külön helyrajzi számú földrészletekre bontani, azt azonban fontosnak tartják, hogy a helyszíni használati- és tulajdonviszonyok egyértelműen meghatározásra kerüljenek. Ekkor az elkészült változási vázrajzon ábrázolásra kerül az egyes tulajdonosok által használt területrész, annak nagysága, valamint a tulajdonos adatai (név, cím), mely később egy ügyvédi okirat mellékleteként szolgálhat. Fontos, hogy a használati megosztás során ábrázolt adatok a földhivatali ingatlan-nyilvántartási rendszerbe nem kerülnek átvezetésre.