Kitűzés

Minden tulajdonosnak alapvető igénye hogy ismerje az általa megvásárolt ingatlan (legyen az belterületi telek, vagy egy külterületi termőföld) határát. Kitűzési munkarész során ellenőrzésre kerülnek az érintett helyrajzi számú ingatlan esetében a fölrészlet határvonalát jelölő tereptárgyak (kerítés, fal stb.) helyzete a földhivatal által nyilvántartott adatokkal, és a terepen meg nem jelölt sarokpontok (igény szerint a hosszabb egyenesekben a vonalpontok is) karóval vagy egyéb módon állandósításra kerülnek. A kitűzésről dokumentáció készül, mely vizsgálat szempontjából az illetékes földhivatalnál leadásra kerül. Vitás eseteknél a kitűzési vázrajz bizonyító erővel bír.