Művelési ág változás

Ez a változási forma elsősorban a külterületi és a zártkerti ingatlanokat érint(het)i. A változás célja, hogy a földhivatali nyilvántartásban (földmérési alaptérkép, ingatlan-nyilvántartás) szereplő adatokat a természetbeni (helyszínen található) állapottal összhangba hozzá. Fontos, hogy a változási vázrajz elkészítésére csak azt követően van lehetőség ha már a változás az érintett ingatlanon megtörtént. (Tehát csak azt követően van lehetőség például egy szántó művelés erdő művelési ágba történő megváltoztatására, ha az erdőtelepítés már megtörtént. A földhivatal ugyanis helyszíni ellenőrzés során győződik meg a változás bekövetkeztéről, és ekkor állapítja meg a művelési ágat, valamint a minőségi osztályt is.)