Tervezési alaptérkép készítése, megvalósulási térkép mérése

Ezeknek a felméréseknek a során a helyszínen található aktuális állapot- igény szerinti adattartalommal- kerül rögzítésre, melynek eredményeként létrejövő digitális állomány könnyű felhasználhatóságot tesz lehetővé. Tervezési alaptérkép mérése során rögzítésre kerül a beruházás előtti aktuális állapot. Ez a felmérés segítségül szolgálhat tervezésekhez (közműépítés, útfelújítás stb.), beruházásokat megelőző állapot felméréséhez (földtömegszámításhoz). A megvalósulási térkép a beruházás során elkészült tereptárgyakról, felületekről alkot digitális térképet.